ÉRTHETŐ ÉLET


Harangozó Ferenc vagyok az Érthető Élet polgári társulás létrehozója. Életem fő filozófiája, hogy az ember csak akkor tud haladni saját útján, ha megérti mindazt, ami körülötte, és vele történik. Ha megérti, hogy ami eddig történt, nem a véletlen műve, Isten büntetése, hanem saját környezete, gondolatai és döntéseinek eredménye.Legfőbb észrevételem, hogy az ember mindig a bonyolultabb végéről közelíti meg a dolgokat annak ellenére, hogy még az egyszerűbb törvényszerűségeket sem érti igazán, így az okfejtéseket előbb, vagy utóbb feladni kényszerül.Kezdeményezésem fő oka, hogy a "világunk" amiben élünk már annyira túlmisztifikált, hogy egy egyszerű halandó embernek szinte felfoghatatlan, értelmezhetetlen, érthetetlen, bonyolult és ezzel együtt unalmas is. Ideákat, ideológiákat követünk, amelyeknek nem elég, hogy századunkban már rég nincs helye, de még korlátozzák is fejlődésünket. Még mindig azt sulykolják belénk, hogy nem kell megérteni mindazt, ami a mai tudatnak már felfogható. Azon paradoxon megértése, hogy az egyre civilizáltabb világunkban rohamosan nő az érzelmi betegek, és csökken a boldog emberek száma. Hogy iskoláinkban nem azt oktatják, amire a gyerek kíváncsi, hogy templomainkban nem azzal az istenképpel foglalkoznak amire a hívő kíváncsi, hanem mindenki fújja a saját szonátáját, és akarva - akaratlanul erőszakol meg egy egész társadalmat. Pedig a legfontosabb dolog éppen az értésben, a megértésben rejlik. Ha egy matematikai képletet nem értünk, alkalmazni sem tudjuk. És ez nincs máshogy saját magunkkal sem. Önmagunk megértése az egyetlen lehetősége annak, hogy egyre közelebb és közelebb kerülünk saját lényünk, és saját céljaink felé. Hiszen csak akkor lehetünk igazán boldogok, ha azt tesszük amit szívből csinálunk.Fő célomul azt tűztem ki, hogy a lehető legtöbb emberrel megértessem mindazt, amit sikerült belőle megértenem. Hogy a világunk működése egyszerű és érthető. Hogy nincs szükségünk emberek által kreált, sokszor végtelenségig bonyolított Istenhez köze nincs törvényekre, csak őszintéségre, önismeretre és azon dolgokkal való szembesülésre, hogy legnagyobb korlátunk a téves tudásból ered, amit egy téves feltételezés előzött meg. Hogy a világunk, bizonyíthatóan törvények alapján működik, ami végtelenül egyszerű, de a nehézsége éppen az egyszerűségében rejlik. Hogy az önismereti eszközeinket egyes körök kisajátították, és manipulatív módon saját hasznukra fordították. Hitvallásom további fontos része, hogy nem létezik másik ember megismerése, hanem csak önmagunk megismerése egy másik ember tükrében. Hogyha ránézek egy emberre, először az jusson róla eszembe, melyik oldalamat mutatja be éppen. Nincs okunk küzdeni senki ellen, és uralkodni senki felett, hiszen minden pillanatban csak saját magunk ellen küzdünk, és saját gondolataink felett uralkodhatunk - ha tudunk. Minden felismert probléma a megoldásához vezető legelső lépés, ha a hibát nem másban, hanem saját magunkban próbáljuk megtalálni. És természetesen nem azért, hogy bűntudatban éljünk magunkkal, hanem, hogy legközelebb jobban csináljuk. És az ideológiák felhagyása mellett, az úton elindulva úgyis akad még emberi tulajdonság és szokás is, amivel meg kell küzdenünk.